Zakres Usługi

Wspieramy naszych klientów w zakresie analizy procesów oraz analizy biznesowej przed wdrożeniem systemów informatycznych. Zakres współpracy:

  • analiza procesów biznesowych (BPMN/EPC);
  • benchmarking analogicznych rozwiązań, wdrożonych w innych krajach na świecie;
  • opracowanie dokumentacji biznesowej systemu IT oraz dokumentacji RFP.

Dokumentacja systemu obejmuje stworzenie:

  • opisu grup użytkowników i uprawnień;
  • zestawienie modułów i funkcjonalności ( rozpisane use case’y);
  • opracowanie przypadków użycia (use case);
  • stworzenie mapy i logiki raportów;
  • opracowanie architektury systemu.