Zakres Usługi

KRI, Krajowe Ramy Interoperacyjności, czyli minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W ramach tego obszaru wspieramy Klientów w zakresie:

 • audytu wstępnego KRI,
 • dorocznych audytów KRI zgodnych z ISO 27001,
 • realizacji audytów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury z uwzględnieniem wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ochrony danych osobowych,
 • wsparcie Klientów w zdefiniowaniu, stworzeniu i nadzorze nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • weryfikacji zawartych z dostawcami umów pod kątem zgodności z KRI,
 • bieżącej obsługi:
  • inwentaryzacji sprzętu i systemów,
  • monitorowania systemów informatycznych,
  • procedur zarządzania incydentami,
  • zarządzania uprawnieniami dostępu do systemów IT,
  • zabezpieczania dostępu do informacji.

Dla każdego podmiotu, z którym rozpoczniemy współpracę nieodpłatnie zweryfikujemy czy podlega on pod Krajowe Ramy Interoperacyjności.