Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna

Zakres Usługi W ramach obsługi informatycznej świadczymy pełen zakres usług: I, II, III linia wsparcia, pełna obsługa i monitoring sieci (LAN/WAN) i posiadanych systemów informatycznych, współpraca z dostawcami usług i sprzętu IT, wdrożenia nowych systemów...
Audyty i obsługa RODO

Audyty i obsługa RODO

Zakres Usługi W ramach obsługi RODO (GDPR) współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie: audytów (przedwdrożeniowych, jak i bieżących), wdrożenia dokumentacji i procedur RODO, szkolenie pracowników z zakresu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych,...
Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów

Zakres Usługi Z naszymi Klientami współpracujemy w zakresie: definiowania i optymalizacji procesów biznesowych przed wdrożeniem systemów informatycznych (np. CRM / ERP), wspiercia w zdefiniowaniu potrzeb w zakresie wdrożenia systemów informatycznych, audytów procesów...
Audyty KRI

Audyty KRI

Zakres Usługi KRI, Krajowe Ramy Interoperacyjności, czyli minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W ramach tego obszaru wspieramy Klientów w zakresie: audytu...
Audyty dostępności cyfrowej

Audyty dostępności cyfrowej

Zakres Usługi Każda instytucja świadcząca usługi dla ludności powinna zadbać o zapewnienie dostępu do informacji oraz usług każdemu, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i trudnościami w odbiorze informacji. Audyt przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami...