Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna

Zakres Usługi W ramach obsługi informatycznej świadczymy pełen zakres usług: I, II, III linia wsparcia, pełna obsługa i monitoring sieci (LAN/WAN) i posiadanych systemów informatycznych, współpraca z dostawcami usług i sprzętu IT, wdrożenia nowych systemów...

Audyty i obsługa RODO

Audyty i obsługa RODO

Zakres Usługi W ramach obsługi RODO (GDPR) współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie: audytów (przedwdrożeniowych, jak i bieżących), wdrożenia dokumentacji i procedur RODO, szkolenie pracowników z zakresu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych,...

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów

Zakres Usługi Z naszymi Klientami współpracujemy w zakresie: definiowania i optymalizacji procesów biznesowych przed wdrożeniem systemów informatycznych (np. CRM / ERP), wspiercia w zdefiniowaniu potrzeb w zakresie wdrożenia systemów informatycznych, audytów procesów...

Audyty KRI

Audyty KRI

Zakres Usługi KRI, Krajowe Ramy Interoperacyjności, czyli minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W ramach tego obszaru wspieramy Klientów w zakresie: audytu...

Audyty dostępności cyfrowej

Audyty dostępności cyfrowej

Zakres Usługi Każda instytucja świadcząca usługi dla ludności powinna zadbać o zapewnienie dostępu do informacji oraz usług każdemu, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i trudnościami w odbiorze informacji. Audyt przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami...

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa

Zakres Usługi Wspieramy naszych klientów w zakresie analizy procesów oraz analizy biznesowej przed wdrożeniem systemów informatycznych. Zakres współpracy: analiza procesów biznesowych (BPMN/EPC); benchmarking analogicznych rozwiązań, wdrożonych w innych krajach na...

Obsługa informatyczna

Zakres Usługi

W ramach obsługi informatycznej świadczymy pełen zakres usług:

 • I, II, III linia wsparcia,
 • pełna obsługa i monitoring sieci (LAN/WAN) i posiadanych systemów informatycznych,
 • współpraca z dostawcami usług i sprzętu IT,
 • wdrożenia nowych systemów informatycznych i rozbudowa posiadanej infrastruktury,
 • wdrożenie filozofii SPoC (single point of contact),
 • wdrożenie i obsługa systemu typu HelpDesk,
 • nadzór nad licencjami,
 • bieżąca kontrola uprawień, wydanego sprzętu i uprawnień.

Powyżej przedstawiono główne elementy realizowane w ramach usługi, z każdym z Klientów ustalamy dokładny zakres usług przez rozpoczęciem współpracy.

 

Obsługa IT Szpitali

Posiadamy również doświadczenie w obsłudze informatycznej jednostek ochrony zdrowia (w tym szpitali wielooddziałowych). W przypadku takich projektów skupiamy się na:

 • całodobowej obsłudze informatycznej i zapewnienia dostępu do usług krytycznych,
 • optymalizacji procesów i infrastruktury w celu zapewnienia większej sprawności i bezawaryjności,
 • wsparcie nadzoru nad aparaturą medyczną,
 • realizacja projektu eZdrowie,
 • kontakt z dostawcami systemów medycznych,
 • realizacja audytów dostępności cyfrowej.

Audyty i obsługa RODO

Zakres Usługi

W ramach obsługi RODO (GDPR) współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie:

 • audytów (przedwdrożeniowych, jak i bieżących),
 • wdrożenia dokumentacji i procedur RODO,
 • szkolenie pracowników z zakresu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
 • outsourcing usług związanych z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • bieżąca komunikacja z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • współpraca w trakcie kontroli ze strony (UODO).

Powyżej przedstawiono główne elementy realizowane w ramach usługi, z każdym z Klientów ustalamy dokładny zakres usług przez rozpoczęciem współpracy.

 

Nasze Doświadczenie

W swoim zespole posiadamy certyfikowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Posiadamy doświadczenie w zakresie wdrożenia dokumentacji i procesów RODO we współpracy z firmami z branż:

 • IT / ICT,
 • rekrutacja,
 • sektor publiczny.

Pozwala nam to spojrzeć całościowo na potrzeby naszych Klientów i wdrożyć taki zakres usług i dokumentacji jaki jest rzeczywiście niezbędny. W razie potrzeby współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku.

Optymalizacja procesów

Zakres Usługi

Z naszymi Klientami współpracujemy w zakresie:

 • definiowania i optymalizacji procesów biznesowych przed wdrożeniem systemów informatycznych (np. CRM / ERP),
 • wspiercia w zdefiniowaniu potrzeb w zakresie wdrożenia systemów informatycznych,
 • audytów procesów informatycznych, infrastruktury, systemów IT,
 • audytów bezpieczeństwa (systemów IT i ochrony danych),
 • wsparcia Klientów w odpowiednim doborze wykonawców / dostawców usług IT,
 • doradztwa w zakresie zakupów w obszarze IT,
 • audyty dostępności cyfrowej.

Powyżej przedstawiono główne elementy realizowane w ramach usługi, z każdym z Klientów ustalamy dokładny zakres usług przez rozpoczęciem współpracy.

Audyty KRI

Zakres Usługi

KRI, Krajowe Ramy Interoperacyjności, czyli minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W ramach tego obszaru wspieramy Klientów w zakresie:

 • audytu wstępnego KRI,
 • dorocznych audytów KRI zgodnych z ISO 27001,
 • realizacji audytów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury z uwzględnieniem wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności i ochrony danych osobowych,
 • wsparcie Klientów w zdefiniowaniu, stworzeniu i nadzorze nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • weryfikacji zawartych z dostawcami umów pod kątem zgodności z KRI,
 • bieżącej obsługi:
  • inwentaryzacji sprzętu i systemów,
  • monitorowania systemów informatycznych,
  • procedur zarządzania incydentami,
  • zarządzania uprawnieniami dostępu do systemów IT,
  • zabezpieczania dostępu do informacji.

Dla każdego podmiotu, z którym rozpoczniemy współpracę nieodpłatnie zweryfikujemy czy podlega on pod Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Audyty dostępności cyfrowej

Zakres Usługi

Każda instytucja świadcząca usługi dla ludności powinna zadbać o zapewnienie dostępu do informacji oraz usług każdemu, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i trudnościami w odbiorze informacji.

Audyt przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0., który jest dokumentem przygotowanym przez Europejską Agendę Cyfrową, oraz przepisami krajowymi w zakresie KRI i dostępności usług i informacji.

Audyty zgodne z tymi standardami pozwalają mieć pewność, że strony internetowe naszych Klientów spełniają wszystkie wymagania i zapewniają dostępność informacji wszystkich potencjalnym zainteresowanym. Każdy audyt zakończony jest przygotowaniem audytu wraz z przyznaniem odpowiedniej punktacji.
 
Skontaktuj się z nami po darmową konsultację, jeśli nie masz pewności czy Twoja instytucja powinna wykonać audyt dostępności.

Analiza biznesowa

Zakres Usługi

Wspieramy naszych klientów w zakresie analizy procesów oraz analizy biznesowej przed wdrożeniem systemów informatycznych. Zakres współpracy:

 • analiza procesów biznesowych (BPMN/EPC);
 • benchmarking analogicznych rozwiązań, wdrożonych w innych krajach na świecie;
 • opracowanie dokumentacji biznesowej systemu IT oraz dokumentacji RFP.

Dokumentacja systemu obejmuje stworzenie:

 • opisu grup użytkowników i uprawnień;
 • zestawienie modułów i funkcjonalności ( rozpisane use case’y);
 • opracowanie przypadków użycia (use case);
 • stworzenie mapy i logiki raportów;
 • opracowanie architektury systemu.