Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów

Zakres Usługi Z naszymi Klientami współpracujemy w zakresie: definiowania i optymalizacji procesów biznesowych przed wdrożeniem systemów informatycznych (np. CRM / ERP), wspiercia w zdefiniowaniu potrzeb w zakresie wdrożenia systemów informatycznych, audytów procesów...

Optymalizacja procesów

Zakres Usługi

Z naszymi Klientami współpracujemy w zakresie:

  • definiowania i optymalizacji procesów biznesowych przed wdrożeniem systemów informatycznych (np. CRM / ERP),
  • wspiercia w zdefiniowaniu potrzeb w zakresie wdrożenia systemów informatycznych,
  • audytów procesów informatycznych, infrastruktury, systemów IT,
  • audytów bezpieczeństwa (systemów IT i ochrony danych),
  • wsparcia Klientów w odpowiednim doborze wykonawców / dostawców usług IT,
  • doradztwa w zakresie zakupów w obszarze IT,
  • audyty dostępności cyfrowej.

Powyżej przedstawiono główne elementy realizowane w ramach usługi, z każdym z Klientów ustalamy dokładny zakres usług przez rozpoczęciem współpracy.