Obsługa informatyczna Szpitala

Obsługa informatyczna Szpitala

Klient: Szpitale Pomorskie sp. z o.o. Ogólny opis: Pełna obsługa informatyczna jednostki służby zdrowia, jaką jest szpital. Czas trwania projektu: >12 miesiące (trwa) Zakres projektu: całodobowa obsługa IT (zdalna i na miejscu), zarządzanie infrastrukturą...
Audyt i wdrożenie procedur RODO

Audyt i wdrożenie procedur RODO

Klient: Dynaminds sp. z o.o. Ogólny opis: Audyt RODO oraz wdrożenie dokumentacji i procedur. Świadczenie usług IOD. Czas trwania projektu: 12 miesiące Zakres projektu: warsztaty ze wskazanymi pracownikami Spółki, audyt zgodności z RODO oraz zakresu w jakim powinna być...